SnowSports Club

Možiarska 9, 060 01  Kežmarok

IČO: 422 353 59

DIČ: 2023 712 416

právna forma: občianske združenie


 

Petra Penkert, predseda klubu: +421 908 322 844

Ernest Penkert, hlavný tréner klubu: +421 908 216 473


 

e-mail: ssc@snowsportsclub.sk