SnowSports Club je prijímateľom 2% od roku 2013.

Dve percentá nám môžete poukázať každý rok pri spracovaní ročného zúčtovania, resp. daňového priznania, za čo Vám vopred ďakujeme.

Tieto prostriedky budú použité na športovú prípravu detí a mládeže v našom klube.

Naše údaje potrebné na vyplnenie:

SnowSports Club

občianske združenie

IČO: 42235359

Adresa: Možiarska 9, 060 01  Kežmarok

 

Kto môže poukázať 2%, resp. 3%, do akého termínu a akou formou, nájdete podrobne rozpísané tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Časové lehoty na poukázanie 2%, resp. 3%: