Esťo Penkert

hlavný tréner, podpredseda klubu

  • učiteľ lyžovania III. kvalifikačného stupňa (A) a zároveň držiteľ ISIA známky
  • tréner zjazdového lyžovania III. kvalifikačného stupňa

Petra Penkert

predsedkyňa klubu, trénerka

  • učiteľ lyžovania II. kvalifikačného stupňa (B)
  • tréner zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa

Jana Majorová Garstková

trénerka

  • učiteľ lyžovania I. kvalifikačného stupňa (C)
  • tréner zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa

Zdenka Zajacová

trénerka

  • učiteľ lyžovania II. kvalifikačného stupňa (B)