Nákup materiálu pre športovú prípravu

SSC v rámci výzvy Slovenskej lyžiarskej asociácie získal dotáciu na projekt v roku 2013 vo výške 1 000,- Eur.

Z dotácie bude nakúpený potrebný materiál pre športovú prípravu.